ראיון עם עו"ד סאני כלב בתוכית של אורלי וגא

  • Posted On : 24/08/2015
  • Ratings : 4 8127
  • 8127 Views

כשעו"ד סאני כלב, מנחה הקליניקה לזכויות בחינוך, נתקל באפליה- הוא לא נשאר אדיש ובייחוד כשמדובר בילדים. צפו בראיון איתו ועם הורי הילדה שסורבה לגן ביישוב אבני חפץ:

Related Videos

Oops! No Result Found.


  • Next Video

    Wie die Rüstungsindustrie Einfluss auf die EU-Flüchtlingspolit...

    Redirecting You in 3 Seconds.

    Watch Now

Our ads do NOT auto-play audio, pop-up on the screen, and we do NOT deliver them in any intrusive way. Consider turning off Ad Block so we can continue to deliver the best Meta content on the web!