Bil Filmat Is Servizz Tal Probation U L Parole Kien

  • Posted On : 30/05/2015
  • Ratings : 5 674
  • 674 Views

Bil-Filmat: Is-servizz tal-probation u l-parole kien jingħata biss f’Malta. B’uffiċju li ġie inawgurat, dan is-servizz se jibda jingħata wkoll f’Għawdex. Sar dan il-pass minħabba li qed jiżdiedu l-każijet ta’ sanzjonijiet fil-komunita’.

Related Videos

Oops! No Result Found.


More For Carmelo Abela

  • Next Video

    live fuq kalamita

    Redirecting You in 3 Seconds.

    Watch Now

Our ads do NOT auto-play audio, pop-up on the screen, and we do NOT deliver them in any intrusive way. Consider turning off Ad Block so we can continue to deliver the best Meta content on the web!